Hot News :

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

หอไตรวัดทุ่งอีโอก

     วัดป่าหนองไข่นก ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองไข่นก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วัดแห่งนี้เป็นส่วนสำคัญของชุมชน เป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม รวมถึงให้การศึกษา การให้การพัฒนาสังคมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง. โดยมี พระอธิการอวยชัย สุนทโร เป็น เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไข่นก ทำหน้าที่สืบทอดพุทธศาสนา ในปัจจุบัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

แผนที่เดินทาง

สำรวจความพึงพอใจ

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งนางโอก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ